Wielki sukces Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Dzięki Polskiej Izbie Branży Pogrzebowej Zakłady pogrzebowe będą mogły być otwarte w niedziele i święta !

 

W czwartek 26.10.2017 r. o godzinie 21:30 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP przegłosowała poprawkę Polskiej Izby Branży Pogrzebowej do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870), umożliwiającą pracę zakładów pogrzebowych w niedziele i święta. W tym miejscu chcemy złożyć szczególne podziękowania Panu Januszowi Śniadkowi, który złożył naszą poprawkę i wnioskował o jej pozytywne przegłosowanie dotrzymując tym samym słowa, które dał nam w trakcie wcześniejszych prac komisji (deklaracja Pana Janusza Śniadka -Sejm TV na stronie http://polskabranzapogrzebowa.pl/ ). Równocześnie pragniemy podziękować  posłom Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15 za poparcie w głosowaniu naszej poprawki. Warto wspomnieć, że posłowie Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej głosowali za zakazem pracy zakładów pogrzebowych w niedziele i święta (naszą poprawkę poparło 21 posłów, przeciw było 8). Jak widać czas poświęcony na pracę nad ustawą i trud włożony przez przedstawicieli Polskiej Izby Branży Pogrzebowej oraz udział we wszystkich zebraniach komisji przyniósł oczekiwane efekty. Pozytywny skutek przyniosły rozmowy Dyrektora Izby Dariusza Dutkiewicza  z  Panem Januszem Śniadkiem-Przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, Panią Beatą Mazurek – Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz posłami będącymi członkami komisji.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>