Wielki sukces Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Dzięki Polskiej Izbie Branży Pogrzebowej Zakłady pogrzebowe będą mogły być otwarte w niedziele i święta !

 

W czwartek 26.10.2017 r. o godzinie 21:30 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP przegłosowała poprawkę Polskiej Izby Branży Pogrzebowej do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870), umożliwiającą pracę zakładów pogrzebowych w niedziele i święta. W tym miejscu chcemy złożyć szczególne podziękowania Panu Januszowi Śniadkowi, który złożył naszą poprawkę i wnioskował o jej pozytywne przegłosowanie dotrzymując tym samym słowa, które dał nam w trakcie wcześniejszych prac komisji (deklaracja Pana Janusza Śniadka -Sejm TV na stronie http://polskabranzapogrzebowa.pl/ ). Równocześnie pragniemy podziękować  posłom Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15 za poparcie w głosowaniu naszej poprawki. Warto wspomnieć, że posłowie Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej głosowali za zakazem pracy zakładów pogrzebowych w niedziele i święta (naszą poprawkę poparło 21 posłów, przeciw było 8). Jak widać czas poświęcony na pracę nad ustawą i trud włożony przez przedstawicieli Polskiej Izby Branży Pogrzebowej oraz udział we wszystkich zebraniach komisji przyniósł oczekiwane efekty. Pozytywny skutek przyniosły rozmowy Dyrektora Izby Dariusza Dutkiewicza  z  Panem Januszem Śniadkiem-Przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, Panią Beatą Mazurek – Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz posłami będącymi członkami komisji.

Zaproszenie na spotkanie PIBP

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

25 listopada 2017 – Spotkanie integracyjne Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Zapraszamy Państwa serdecznie na konferencję i spotkanie integracyjne, które odbędzie się 25 listopada w Warszawie. Jesteśmy w trakcie finalizacji rozmów dotyczących organizacji imprezy. W najbliższych dniach przedstawimy Państwu jej szczegóły. Każdy z Państwa otrzyma również od nas osobiste zaproszenie. Dokładamy wszelkich starań aby część związana z imprezą integracyjną była finansowana przez naszych partnerów biznesowych, którzy będą prezentowali swoje produkty na w/w spotkaniu, tym samym zaangażowanie finansowe Państwa skupi się wyłącznie na płatności z tytułu usług hotelowych.

W programie m. in.:

  • szkolenia dla przedsiębiorców pogrzebowych,
  • szkolenie dla zarządców i administratorów cmentarzy,
  • pokazy i prelekcje,
  • konferencja z udziałem zaproszonych gości,
  • i na koniec impreza integracyjna do białego rana,
  • pokazy producentów.

Już dzisiaj proszę zarezerwować sobie ten termin na nasze wspólne spotkanie.

Prezes IzbyJanusz Kościukiewicz

Dyrektor IzbyDariusz Dutkiewicz

Polska Izba Branży Pogrzebowej ponownie w Sejmie RP

Przedstawiciele PIBP w środę i czwartek brali udział w pracach Podkomisji stałej ds. rynku pracy, która zajmowała się projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W trakcie czwartkowego posiedzenia Polska Izba Branży Pogrzebowej zgłosiła poprawkę do projektu ustawy wnosząc o dopisanie do katalogu działalności wyłączonych z zakazu handlu w niedziele zakładów pogrzebowych. W aktualnym brzmieniu projektu ustawy zakłady pogrzebowe nie mogłyby pracować w niedziele i święta. Publicznie nagrane i wpisane do protokołu uzyskaliśmy zapewnienie Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Śniadka o dopisaniu zakładów pogrzebowych do katalogu działalności wyłączonych spod zakazu. Polska Izba Branży Pogrzebowej reprezentuje Państwa w Sejmie i dba o nasze wspólne sprawy.

W załączeniu zdjęcie Dyrektora Izby Dariusza Dutkiewicza rozmawiającego z Przewodniczącym Komisji Panem Januszem Śniadkiem oraz zdjęcie gdy udziela wywiadu 1 i 3 Programowi Polskiego Radia.

Działania w celu zmiany prawa pogrzebowego

Polska Izba Branży Pogrzebowej podjęła intensywne działania w celu zmiany prawa pogrzebowego. Aktualnie prowadzimy szereg rozmów z przedstawicielami większości sejmowej. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przedstawienie swoich uwag i propozycji dotyczących niezbędnych zmian w prawie pogrzebowym. Bardzo prosimy o przesyłanie swoich propozycji i sugestii najpóźniej do poniedziałku do godziny 16:00.

Polska Izba Branży Pogrzebowej po raz kolejny w Sejmie

W dniu wczorajszym przedstawiciele Polskiej Izby Branży Pogrzebowej reprezentowali naszą branżę podczas rozpatrywania obywatelskiego projektu przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy Sejmu RP. W trakcie prac komisji oraz po jej zakończeniu przeprowadziliśmy szereg kuluarowych rozmów z posłami dotyczących konieczności wyłączenia branży pogrzebowej z zakazu sprzedaży towarów i usług w niedzielę oraz święta. Mamy zapewnienie, że poprawka wyłączenia naszej branży z zakazu będzie wprowadzona do ustawy. PIBP będzie reprezentowała Państwa interesy w trakcie całego procesu legislacyjnego nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870).

Piszą o nas w Rzeczpospolitej

We wtorkowym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł p.t.”Ogród zamiast grobu” dotyczący propozycji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. GIS w szczególności rozważa dopuszczenie rozsypywanie prochów ludzkich. Jedyną stroną reprezentującą branżę pogrzebową na łamach Rp była Polska Izba Branży Pogrzebowej. Oczywiście jesteśmy przeciwni takim propozycjom. Więcej w artykule do przeczytania w załączonym linku do strony Rzeczpospolitej.

Przejdź na stronę www.rp.pl

Polska Izba Branży Pogrzebowej w Sejmie RP w sprawie nowego prawa pogrzebowego.

Na Kongresie Założycielskim Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, jako jedno z najważniejszych zadań stojących przed Izbą wskazano potrzebę zmiany obowiązującego prawa pogrzebowego. Niespełna dwa tygodnie później 19 września w Sejmie RP odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie prac nad nowym prawem pogrzebowym. W spotkaniu naszą branżę reprezentowali przedstawiciele PIBP, w tym m. in. Dyrektor Izby Dariusz Dutkiewicz. Sejm RP reprezentowany był przez grupę posłów i senatorów rozumiejących potrzebę zmian ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W trakcie spotkania przedstawiliśmy najważniejsze problemy związane z aktualnie obowiązującym prawem oraz wskazaliśmy rozwiązania, które w naszej ocenie powinny być wzięte pod uwagę w trakcie prac nad nową ustawą.